Distributieweg 15 • 2742 RB Waddinxveen • T 0180 - 39 10 10 • E info@doeleman.nl
Route Vacatures Condities Faciliteiten MVO Klant-login
‘…verzekerd van kwalitatieve en duurzame faciliteiten…’

Eén van de belangrijke punten waardoor Doele­man Logistiek een optimale dienst­verle­ning kan leveren, zijn de kwali­tatieve facili­teiten. Orde en netheid hebben betrekking op onze gehele bedrijfs­voering, van ons duur­zame warehouse tot ons moderne wagenpark. Dit alles heeft niet alleen een positief effect op de uitstraling, maar ook op de kwalitatieve en efficiënte manier van werken.

Warehouse
Ons warehouse is multifunctioneel ingericht. Zo kunnen al uw activiteiten met betrekking tot warehousing, e-fulfilment en aanvullende werk­zaamheden onder één dak worden uitge­voerd. Daarbij biedt het ruimte aan vele vormen van opslag en wordt gebruik gemaakt van modern en goed­gekeurd magazijn­materieel, want hierbij geldt: veiligheid voor alles!

Ligging
De ligging van ons warehouse is zeer gunstig, midden in de Randstad met alle uitvals­wegen in de buurt. Onze ligging ten opzichte van de A12 en A20 is optimaal. Zo zijn alle grote conglo­me­raties (Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amster­dam) gemakkelijk te bereiken. En op steenworp afstand ligt de Rotterdamse haven.

Wagenpark
Doeleman Logistiek beschikt over een modern en goed onderhouden wagenpark wat onder andere voldoet aan de moderne Euro-5 normen. Door de diversiteit van laadeenheden, van koerier tot combi zijn wij in staat om maatwerk te leveren. Bovendien kunnen alle eenheden uit­ge­rust worden met een mobiele ADR-uitrus­ting (gevaarlijke stoffen).

(Brand)beveiliging
Uw producten zijn bij ons in veilige handen, dat  bewijst ons geavanceerde beveiligings­systeem en hoge BORG-klasse. Geavanceerde bewegings­detectie en camera­bewaking zijn slechts een greep uit de overige faciliteiten.

Bovendien leven wij scherpe regelgeving op het gebied van brandveiligheid meer dan na. Onze periodiek gekeurde ESFR-sprinkler installatie en het zorgvuldig naleven van brandpreventie zorgen ervoor dat de kans op een uitslaande brand minimaal is. Al met al gunstig voor uw verzekeringspremies!
Informeer
mij verder


Concept, design en ontwikkeling, Stenvers Online.